ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดพิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดพิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดพิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ตามลำดับ ดังนี้

รางวัล “Best of the Best” Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร. อรดล แก้วประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัล “Best of the Best” Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 256 3  ผศ.ดร. บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์

Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1. ดร.นงนภัส แก้วพลอย คณะบริหารธุรกิจ2. ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม คณะบัญชี3. ผศ.อรรถวิท กปิลกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4. ดร.วรภัทร กอแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์5. ผศ.ดร.อรอมล อาระพล คณะนิติศาสตร์6. อ.ภาณุมาศ เกตุแก้ว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรางวัล

Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 1. ดร. สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง คณะบริหารธุรกิจ 2. ผศ.สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล คณะบัญชี 3. ผศ.เรวดี พานิช คณะเศรษฐศาสตร์ 4. อ.นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล คณะมนุษยศาสตร์ 5. ผศ.กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7. ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร์ 8. ผศ.ดร. ธนธร วชิรขจร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 9. ผศ.นริส พิเชษฐพันธ์ คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ