อบรม สัมมนา
ม.มหิดล ร่วมกับชุมชน สร้างสรรค์ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต”

ม.มหิดล ร่วมกับชุมชน สร้างสรรค์ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต”

จากความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สู่การมีสุขภาพดีที่เป็นหนึ่งเดียว จึงได้มาเป็นศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์”ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” แหล่งรวม”ของดีศาลายา” อาหารคุณภาพที่คัดสรรเพื่อประชาชน ภายใต้แนวคิดเพื่อ “สุขภาพ สะอาด สะดวก” มารวมไว้ในคลิกเดียวเช่นปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเตรียมเปิดตัว “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่ผ่านมา แล้วได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนที่มาเที่ยวชมอุทยานฯเป็นอย่างมาก

จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) ได้รวบรวมเอาคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลจากสหสาขาวิชาลงพื้นที่ร่วมพัฒนา “ชุมชนโพธิ์ทอง” ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงตลอดจนครอบครัวที่ประสบวิกฤติเศรษฐกิจจาก COVID-19 รวมถึงเด็กด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับภาคีพัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลศาลายา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลายา โรงเรียนวัดสาลวัน พบว่า “การสร้างอาชีพ” เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และชุมชนจะเป็นทางออกที่ช่วยให้คนฟื้นตัวจากปัญหา COVID-19 ได้

งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารสุขภาพชุมชนโพธิ์ทองเพื่ออบรมเพิ่มพูนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดCOVID-19

 ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปริวรรติด้วยการคิดเชิงออกแบบ(Transformative Learning by Design Thinking) ช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารสุขภาพสู่ประชาคมศาลายา ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่วัตถุดิบปลอดภัยการปรุงอาหารสุขภาพ สะอาดถูกสุขอนามัย ส่งมอบถึงมือผู้บริโภคอย่างสะดวก และได้จัดตั้ง ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” ขึ้นเป็นแหล่งรวมอาหารสุขภาพออนไลน์ เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชน และกำลังจะขยายผลสู่แอปพลิเคชัน LINE MAN

 ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ตจะดำเนินการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม คืนกำไรสู่สังคม” ที่ตั้งเป้าหมายแรกเพื่อเพิ่มยอดผลประกอบการให้รัานค้าต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

 ในเบื้องต้นคณะทำงาน “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” ได้คัดสรร 11 ร้านคุณภาพ นำร่อง ไว้ในศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์”ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต”

 ด้วยความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประทาน “อาหารที่ดีมีมาตรฐาน” จาก ชุมชนศาลายา” อาหารทุกเมนูที่อยู่ในศาลายาฟู้ดมาร์เก็ตเชื่อมั่นได้ว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพที่มีอยู่ในชุมชน ปรุงด้วยรสที่ไม่เน้นหวานมัน เค็ม จนเกินไป และแม้ไม่ใส่ผงชูรส ก็ไม่อ่อนด้อยในเรื่องรสชาติ หากเป็นของทอดจะไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และบางเมนูใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล และผักสดปลอดสารพิษจากแปลงผักภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 เมนูที่พลาดไม่ได้ อาทิ ข้าวห่อใบบัว เมี่ยงดอกบัวหลวงส้มตำไข่เค็มออร์แกนิก กาแฟดำน้ำผึ้ง น้ำฟักข้าว จากร้านดังของศาลายา ได้แก่ ป้าแจ๋ว ป้าเรียม แม่นุช แม่ขนิษฐา และชานมไข่บุกวาคิม

ด้วย 3 ส “สุขภาพ สะอาด สะดวก” ที่เชื่อมั่นได้จาก “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” ก้าวต่อไป โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม(Mahidol Social Engagement) เตรียมขยายแนวคิดดังกล่าวสู่ 125 ร้านค้าภายใต้โครงการ “หน้ามอ น่ามอง” เพื่อดึงดูดใจผู้มาเยือนศาลายา

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการวางแผนที่จะทำให้”ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงพักกลางวัน  การจัดเลี้ยงประชุม ต้อนรับแขกผู้มาเยือน หรือกิจกรรมใดๆ จะมีอาหารเพื่อสุขภาพจาก “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” มาเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนอยู่ด้วยเสมอ เตรียม kick off  เร็วๆ นี้

มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมอยู่เคียงข้างชุมชน และทำหน้าที่”ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อชุมชน และมุ่งมั่นที่จะทำให้ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต” ได้เป็นแหล่งอาหารชั้นดี ที่จะสามารถจุดประกายสู่ชุมชนอื่นเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติได้ต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

Cr: ภาพโดย ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต .

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ