อบรม สัมมนา
ม.อัสสัมชัญ พร้อมกับ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ปลื้มความสำเร็จหลังจัดอบรมหลักสูตร Micro MBA ให้พนักงาน

ม.อัสสัมชัญ พร้อมกับ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ปลื้มความสำเร็จหลังจัดอบรมหลักสูตร Micro MBA ให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกับ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด  ผู้นำด้านการให้บริการรับทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารแบบครบวงจร มายาวนานกว่า 40 ปี ปลื้มความสำเร็จ หลังจัดอบรมหลักสูตร Micro MBA ในโครงการ “N.A.P. Service and Trading” ให้พนักงาน เพื่อยกระดับทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่าศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ (St.Thomas Aquinas Wisdom Development Center) ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมกับบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการรับทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารแบบครบวงจร มายาวนานกว่า 40 ปี จัดการอบรมโครงการ Micro MBA “N.A.P. Service and Trading” (Training 4 days at Huamak and 3 days at Suvarnabhumi campus) ให้กับพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาเขตหัวหมาก และวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการบริหารทีมงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในธุรกิจที่มีหัวใจด้านบริการ ส่วนรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1.Service mind and Benchmarking (การบริการด้วยใจและมาตรฐานการบริการ) 2.Business Process and Preventive Action (กระบวนการธุรกิจและการป้องกันการเกิดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา) 3.Effective Negotiation and Presentation (การเจรจาต่อรองและการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ) 4.Leadership for Team Success (พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ) 5.Conflict Management with Self-and-Team Management (บริหารแรงกดดันการบริหารตนเองและทีมงาน) 6.Project Management (การบริหารโครงการ) และ 7.การวิเคราะห์กรณีศึกษาในหัวข้อที่เรียนมา

ทั้งนี้ตลอดหลักสูตรรวมระยะเวลาการอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ มีทัศนคติและทักษะในการนำไปพัฒนา การให้บริการที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้ในอนาคต นอกจากนี้การฝึกอบรมดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มอบให้แก่พนักงานนำไปพัฒนาตนเองและการทำงาน ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการทำงาน เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงยกระดับพนักงานและองค์กรสู่ระดับชั้นนำต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ