มบส. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ

มบส. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ

มบส. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ

ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า  ทางฝ่ายวิชาการ มบส.ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ” โดยมีคณาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ) เข้าร่วม 50 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และเมื่อสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อไป

ผศ.ดร.เผด็จ กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ผศ.ดิเรก  อัคฮาด และนายสุรเชษฐ์   มีฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มบส. มาบรรยายหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง “กระบวนการในการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการศึกษา 3p และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอตามมาตรฐานสากล” เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม TechSmith Camtasia สำหรับผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการศึกษา ในหัวข้อ การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับงานวิดีโอ,การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน TechSmith Camtasia ,การบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยาย และการปรับขนาดหน้าจอ (Zoom in/Zoom out) นอกจากนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตัดต่อวิดีโอและเสียง หัวข้อ การนำเข้าวิดีโอและเสียง (Import  media),การตัดต่อและการแทรกไฟล์วิดีโอ / การซ้อนภาพวิดีโอ ,การปรับแต่งเสียงบรรยาย เสียงดนตรีและเสียงประกอบ อีกทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคพิเศษสำหรับงานวิดีโอ” หัวข้อ การแทรกข้อความและกราฟ,การแทรกแถบชื่อ (Lower Third),การสร้างกราฟิกแอนิเมชัน,การสร้างคำบรรยายเสียง (Subtitle) และการ Export และเผยแพร่งานวิดีโอ.

ที่มา: เอยู คอมมิวนิเคชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ