คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน “PBL”

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน “PBL”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech contest 2023 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล เป็นหัวหน้าโครงการ จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี ในหัวข้อ Thailand Green Mech Contest

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้ฝึกกระบวนการคิดในเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของ STEAM Education เน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน สามารถจำลองเหตุกาณ์ เพื่อการเตรียมตัวรับสถานการณ์ภัยพิบัติโลกต่างๆ ในอนาคต เป็นการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชนออกไปอย่างกว้างขวางไปในระดับนานาชาติ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือกันในการสร้างสังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีหลายหน่วยงานในหลายๆ ประเทศ มีการจัดการแข่งขันฝึกกระบวนการคิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้งาน “World Green Mech Contest”

ปีนี้ โครงการจัดการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech Contest 2023 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นโดยการส่งผลงานรอบแรกในรูปแบบ Online ซึ่งมีโรงเรียนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน 73 ทีม และผ่านเข้ารอบคัดเลือก เพื่อค้นหาตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน มีดังนี้ (1) Green Mech Advance จำนวน 15 ทีม (2) Robot For Mission จำนวน 8 ทีม และ (3) Green Mech JR. Science จำนวน 5 ทีม รวมจำนวนทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งสิ้น 31 ทีม ในแต่ละระดับการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ของการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech Contest จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญชมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech contest 2023 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ