Open House
ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร บ.บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด หารือ มุ่ง MOU ร่วมผลิตบัณฑิตป้อนธุรกิจการบิน

ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร บ.บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด หารือ มุ่ง MOU ร่วมผลิตบัณฑิตป้อนธุรกิจการบิน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) คุณสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ (President of AOTGA) คุณลัดดา พยมทน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร (EVP.Administrative Officer) คุณวชิรา ไชยองค์การ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และ คุณสุภา ศุขภะวัน ผู้ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ในการผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบการทางด้านธุรกิจการบิน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในองค์กร ทั้งในสายงานบริการภาคพื้น และสายงานบริการบนเครื่องบินได้อย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินที่ยังคงขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ