ฮาว-ทู > แปลงแนวคิดและฝันเป็น ‘เงินทุน’ ต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

ฮาว-ทู > แปลงแนวคิดและฝันเป็น ‘เงินทุน’ ต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวน Startups, SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ ‘สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค P1-New Regional Startups Platform ปีงบประมาณ 2567’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเติบโตในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ ไดแก่ Startup, SME และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรม: การอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจเบื้องต้น 30 ชั่วโมง และให้คำปรึกษาในการสำรวจตลาดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาค้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าตลาดได้

ระยะเวลาการดำเนินการกิจกรรม: มกราคม  – สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (แต่ผ่านโครงการมีเงินทุนสนับสนุน)

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีแนวคิดธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรีสุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://drive.google.com/file/d/1t3twTgFBKo9hnEYmoWwAEtohauF_p0Z1/view?usp=sharing 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ: (1) ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ (https://drive.google.com/file/d/1QDk1rsosnnsAQ5kQtqO0RRUwes0XvW6N/view?usp=sharing) (2) กรอกข้อมูลหร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน และ (3)ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่อยู่นี้หรือทางช่องทางอีเมล์

ช่องทางการติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัคร:  คุณนันทิยา รุ่งเลิศวิกรัยกุล นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจอีเมล [email protected] เบอร์ติดต่อ 089 951 2670  ที่อยู่ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (BRI ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ที่มา: https://www.craftskills.org/pr-news-whats-happening/spkmutt-pr-a2

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ