อบรม สัมมนา
ม.กรุงเทพ จับมือ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่เวทีระดับโลก

ม.กรุงเทพ จับมือ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่เวทีระดับโลก

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนา “สถานการณ์ความเป็นผู้ประกอบการไทยและโลก ประจำปี 2566 (GEM Report 2023)” เวทีเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยในกลุ่มสมาชิก GEM ทั่วโลก รวมทั้งศึกษาทัศนคติ ปัจจัยแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย หรือ MSMEs ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ได้ผสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) โดยปัจจุบันมีประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก GEM จำนวนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในการร่วมกันเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย สำหรับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ โดยเน้นสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อได้รับทักษะและความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ