โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. รับสมัครโควตาเรียนดี ปี’67

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. รับสมัครโควตาเรียนดี ปี’67

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประเภทโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร ใน 3 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

(1) สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (PME) (2) สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PEE) และ (3) สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (PCE) ค่าลงทะเบียนโปรแกรมภาษาไทยแบบเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา 21,050 บาท และโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา 58,050 บาท คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร – เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-2) ไม่ต่ำกว่า 3.25 – เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Download ระบียบการรับสมัครและสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th วันที่ 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผลสอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน, ไลน์ tgps_kmutnb_offical, e-mail: [email protected] หรือที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ