อบรม สัมมนา
ม.พะเยา จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1

ม.พะเยา จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกชั้นปี ในการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งรูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินโครงการของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกชั้นปี ที่มีโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (ประเภทโครงการ) สามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับเงินรางวัลและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนาต่อไป

ภายในงานมีการประกวดผลงานด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต การแลกเปลี่ยน เสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในหน่วยงาน สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานโปสเตอร์ 17 โครงการ และมอบรางวัลผู้ที่ชนะการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ