แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

CGI จัดงาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา และมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล โดยใช้การวิจัยนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในสาขาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ออกเป็นรูปธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้

ในปีพุทธศักราช 2548 จึงมีการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 4 รอบ โดยมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: อนามัยสิ่งแวดล้อม (Applied Biological Sciences: Environmental Health) วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical Sciences) และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความต้องการสูงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้ง 3 สาขาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม และการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นระดับนานาชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ วิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค และมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยฟลอริดา และมหาวิทยาลัยอูเทร็คประเทศเนเธอแลนด์ มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์อิมพีเรียล สหราชอาณาจักร เป็นต้น ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศมาแล้วมาแล้วถึงจำนวน 295 คน และได้เข้าทำงานกับสถาบันและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัทจัดการสิ่งแวดล้อม CP Groups, Ministry of Environment-Indonesia, Amed Forces Research Institute of Med. Sciences นอกจากนี้ บางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024 และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาประกอบด้วยการพบปะกับคณะจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสุดล้ำ และสอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน อีกทั้งยังได้ร่วมลุ้นรางวัล gift voucher ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกสามารถรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสอบในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน และหากได้รับการคัดเลือกให้รับทุนมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกา ส่วนนักศึกษาที่พลาดการเข้าร่วมงานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สามารถยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2144, 2130 และ 2712

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ