เด็กดี ม.ศรีปทุม! คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น InCIT and NCIT 2023

เด็กดี ม.ศรีปทุม! คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น InCIT and NCIT 2023

ร่วมชื่นชม! มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราลี หมื่นจิตร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (International (InCIT) & National (NCIT2023) on Information Technology เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยมี ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ