อบรม สัมมนา
‘รศ.สุขุม นวลสกุล’ อดีตอธิการบดี ม.ร. นำเสวนาในงาน “5 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์”

‘รศ.สุขุม นวลสกุล’ อดีตอธิการบดี ม.ร. นำเสวนาในงาน “5 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์”

รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ นำเสวนาวิชาการ “5 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม” เนื่องในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ครบรอบ 50 ปี รัฐศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา  

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวถึงความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ว่า เริ่มแรกหลักสูตรรัฐศาสตร์อยู่ในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ก่อนจะก่อตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยดำเนินการเรียนการสอนมาถึงปีที่ 50 แล้ว นับเป็นการเดินทางที่ยาวนาน และได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก 

“ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าหวนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าคณะรัฐศาสตร์มีลูกศิษย์ที่มีบทบาทในสังคมและมีชื่อเสียงอยู่ในทุกแวดวงของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะรัฐศาสตร์และสถาบันอย่างยิ่ง” 

สำหรับกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ นำโดย รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ ตัวแทนนักวิชาการอาวุโส พระมหาอนันต์ บัวขำ ตัวแทนองค์กรศาสนาพุทธ อิหม่านนริส ลามินเซ็น ตัวแทนองค์กรศาสนาอิสลาม ผศ.ดร.กานต์ บุณยะกาญจน ตัวแทนนักวิชาการรุ่นใหม่ เป็นวิทยากร และมีผศ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ