อบรม สัมมนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการเรียนการสอนและวิจัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการเรียนการสอนและวิจัย

รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Sciences, Hue University, Vietnam ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Learning Science, Technology and Local Wisdom Exchange Program กับอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง 3D Animation รวมถึงได้ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งนักศึกษาต่างชาติก็รู้สึกตื่นเต้น และชื่นชอบในวัฒนธรรมไทยอย่างมาก

รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งหัวข้อการจัดอบรมทางโรงเรียนจะเป็นผู้เลือกเอง โดยจะให้สอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และในการอบรมจะมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหลายๆ สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ส่วนหัวข้ออบรม เช่น กายวิภาคหัวใจ วิทยากรจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ , คณิตศาสตร์เชิงสันทนาการ วิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์,สนุกโค้ด (coding) สนุกคิด วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,ไตรเตรทสารมาตราฐานและสารในชีวิตประจำวัน วิทยากรจากสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์,การสกัดดีเอ็นเอ วิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในโยเกิร์ตและศึกษาจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต วิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

“ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ขณะเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มีภารกิจในการบริการเครื่องมือ การให้คำปรึกษางานวิจัย และการบริการวิชาการ แก่คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย”รศ.ดร.บุญมี กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ