หอการค้าไทย เชื่อมภาคธุรกิจจัด Networking Day ชมศักยภาพนักศึกษา ม.หอการค้าไทย พร้อมรับทำงานเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศ

หอการค้าไทย เชื่อมภาคธุรกิจจัด Networking Day ชมศักยภาพนักศึกษา ม.หอการค้าไทย พร้อมรับทำงานเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศ

หอการค้าไทย เชื่อมภาคธุรกิจจัด Networking Day ชมศักยภาพนักศึกษา ม.หอการค้าไทย พร้อมรับทำงานเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดบ้านต้อนรับองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศและจากเครือข่ายหอการค้าไทย UTCC Networking Day 2024 “Discover New Gems” ได้พบปะและเยี่ยมชมศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ และห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทันสมัยเทียบเท่ากับการทำงานจริง ช่วยบริษัทเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพร่วมทำงานในอนาคต

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการ และผู้นำภาคเอกชนที่ดำเนินงานสนับสนุนภาคธุรกิจและการค้าของประเทศ มองว่า “บุคลากร” เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปข้างหน้า และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะครบครัน รอบด้าน สอดรับกับสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะสร้างและผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมีจุดแข็งด้าน Network ทั้งหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า และ YEC ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

โดยผู้ประกอบการและสมาชิก สามารถใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ เช่น การรับนักศึกษาไปสหกิจศึกษา หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องทราบความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ ขณะเดียวกันสถานประกอบการเองก็ต้องการทราบว่าบัณฑิตในจากคณะใด หรือหลักสูตรใด เหมาะสมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งการจัดงาน UTCC Networking Day 2024 “Discover New Gems” ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการกับสถานบันการศึกษาได้พบปะ เยี่ยมชม รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ พร้อมไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้งโดยหอการค้าไทย ที่เป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจสำคัญของประเทศ ริเริ่มการจัดงาน UTCC Networking Day 2024 “Discover New Gems” ช่วยเชื่อมโยงภาคธุกิจเข้ากับสถาบันการศึกษาให้ใกล้ชิดกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีโอกาสนำเสนอ และรับฟังความต้องการของภาคธุรกิจว่าต้องการทรัพยากรบุคคลแบบใด และเราจะผลิตบุคลากรที่เปรียบเสมือนเป็นอัญมณีเม็ดใหม่ที่ทรงคุณค่าให้กับองค์กรธุรกิจให้ได้ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ของเราเป็นผู้สอนที่มีความเป็นมืออาชีพ ทันสมัย และมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจจริง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นักศึกษาได้เรียนที่มุ่งเน้นปฏิบัติจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 กับห้องปฏิบัติการที่สมัยที่สุด มีอุปกรณ์ที่เหมือนกับภาคธุรกิจใช้จริง นักศึกษาทุกคนจะได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยไว้ใช้เรียนตลอด 4 ปี เรามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้นโยบาย Ai UTCC ที่ช่วยนักศึกษาของเรารู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี Ai อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมสู่โลกธุรกิจจริง และขอขอบคุณหอการค้าไทย และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน และรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมทำงานในอนาคตอันใกล้นี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ