วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU เข้าพบสมาคม TIFFA พร้อมปั้นนักศึกษา ให้เรียนจบมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และทำงานได้จริง

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU เข้าพบสมาคม TIFFA พร้อมปั้นนักศึกษา ให้เรียนจบมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และทำงานได้จริง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าพบ นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หรือ ITBS และนักศึกษา LSC SPU ที่กำลังฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อหารือแนวทางที่จะทำให้นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้เรียนจบไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และทำงานได้จริง

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการผลักดันให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ด้านโลจิสติกส์อย่างครอบคลุม เพื่อให้สามารถทำงานได้จริงในอนาคต โดยนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จะเรียนกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนไปสหกิจศึกษาเป็นเวลากว่า 10 เดือน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบจริง พร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับทักษะของบุคลากรภายในประเทศให้มีทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนจบแล้วได้งานทำทันทีเกือบ 100% เพราะในหลักสูตรจะมีการให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริง พร้อมทั้งออกไปเผชิญกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาเรียนจบไปเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายการในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต”

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเข้ามาสมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษาได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ www.spu.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ