7 นักศึกษารำไพพรรณี คว้าทุนการศึกษา พร้อมทุนพิเศษพัฒนาจิตอาสา

7 นักศึกษารำไพพรรณี คว้าทุนการศึกษา พร้อมทุนพิเศษพัฒนาจิตอาสา

7 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับทุนการศึกษาจาก โรงแรมเกษมศานติ์ จังหวัดจันทบุรี โดยทุนการศึกษานี้ มุ่งสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และทุนพิเศษโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ริเริ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ให้สวยงาม น่าอยู่ และร่มรื่นยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น

7 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับทุนการศึกษาจาก โรงแรมเกษมศานติ์ จังหวัดจันทบุรี โดยทุนการศึกษานี้ มุ่งสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา

พิเศษสุด! นักศึกษากลุ่มนี้ ยังได้รับทุนพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยทุนนี้ มอบเป็นค่าสี แปรงทาสี และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ให้สวยงาม น่าอยู่ และร่มรื่นยิ่งขึ้น

น.ส.อรัญญา ประเสระภัง ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณโรงแรมเกษมศานติ์ ที่มอบทุนการศึกษาและทุนพิเศษในครั้งนี้ พวกตนรู้สึกซาบซึ้งใจ และจะใช้ทุนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านที่ปรึกษา

น.ส.ศศิวิมล มิ่งมีชัย กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในตัวนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา พวกเขาทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาเหล่านี้ ประสบความสำเร็จในชีวิตโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ริเริ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ให้สวยงาม น่าอยู่ และร่มรื่นยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นการมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาที่ดี และพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง และคนดีทั้งนี้ โรงแรมเกษมศานติ์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการศึกษา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในท้องถิ่นต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ