สสวท.- อค.- มสด. ขยายความร่วมมือ หนังสือเรียนทั่วถึงเด็กไทย ทันใช้เปิดเทอม เพิ่มเติมคุณภาพ

สสวท.- อค.- มสด. ขยายความร่วมมือ หนังสือเรียนทั่วถึงเด็กไทย ทันใช้เปิดเทอม เพิ่มเติมคุณภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดตามและประเมินผลการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล (กลาง) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล (ขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. 5 ขั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดย สสวท. ได้มอบ “ต้นฉบับ” หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 ปก ให้องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้รับสิทธิ์ในการพิมพ์ จัดจำหน่าย รวมทั้งจัดส่งให้ถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทันใช้งานก่อนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2567

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ สสวท. จะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการติดตามข้อมูลความพึงพอใจจากครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้งานสื่อของ สสวท. โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหนังสือเรียนและ สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนสามารถใช้ฐานความรู้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่แข่งขันทันโลกได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ