STEAM Creative Math Competition

STEAM Creative Math Competition

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ IAFSW และ Concent Edu. จากเกาหลีใต้ ชวนเด็กไทยประลองปัญญา คณิตศาสตร์ ผ่านบอร์ดเกมส์สุดมันส์ “Battle of the Numbers”

ที่ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ ด้วย STEAM Creative Math Competition โดยใช้บอร์ดเกมส์ “Battle of the Numbers” ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเยาวชนให้เก่งคณิตศาสตร์ สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการยกระดับคุณภาพเยาวชน พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมส์ ยกระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมส์ , การทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายสำหรับโครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ ด้วย STEAM Creative Math Competition โดยใช้บอร์ดเกมส์ “Battle of the Numbers” นั้น จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสมาคม IAFSW เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมของโครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จำนวนกว่า 150 คน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ