ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2กรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2

ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2กรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 กองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจรเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร นำทีมสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 18 หมู่ และเทศบาลตำบลแม่กา ลงพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ด้านการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 100% โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวต้อนรับ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนและผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 100 คน

กิจกรรมสภากาแฟสัญจรในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ นำความรู้ทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและผู้นำชุมชนในเขตตำบลแม่กา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

นายปริยัติ สุวรรณ กำนันตำบลแม่กา กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จากการร่วมดำเนินการกับมหาวิยาลัยพะเยา จากนั้นนายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงการให้การสนับสนุนและการดำเนินงานร่วมกับสวนซะป๊ะฟาร์ม โดยคุณลัดดาวัลย์ แสงใส ผู้จัดการบ้านสวนซะป๊ะฟาร์ม และ คุณเชาวฤทธิ์ งามจิตร ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการปลูกผักอินทรีย์ 100 % พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สวนซะป๊ะ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐาน คือ การเตรียมดิน เทคโนโลยีการเพาะกล้าและการจัดการ การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ และเทคโนโลยีการการปลูกผักอินทรีย์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” จึงผลักดันการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ