สสวท. จับมือ องค์การค้าของ สกสค. อบรมครู สควค. สร้างพลังครูวิทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สสวท. จับมือ องค์การค้าของ สกสค. อบรมครู สควค. สร้างพลังครูวิทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ องค์การค้าของ สกสค. จัดอบรม เชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่ครู สควค.และครูวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 160 คนระหว่างวันที่ 17 -21 เมษายน 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ “ครู สควค. อีสาน ร่วมเปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ”

สำหรับพิธีปิดการอบรมมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ในพิธีปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) และการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ