กทม. เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โรงเรียนในสังกัดรับเปิดเทอม

กทม. เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โรงเรียนในสังกัดรับเปิดเทอม

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ว่า สนศ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนมาตรการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนสังกัด กทม.

ขณะเดียวกันได้กำชับให้สำนักงานเขตกำกับดูแลให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งมาตรการและแนวทางรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้โรงเรียนเน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลกับนักเรียน บุคลากรทุกระดับ และผู้ปกครอง ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง หากต้องเข้าในที่แออัด เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการทางเดินหายใจ ไม่ควรมาโรงเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้นและตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ATK) ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน กรณีพบกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษา หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัด การเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดโรงเรียน เน้นย้ำครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ทุกชั้น ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามเกณฑ์ โดยเข้ารับบริการวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และเปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทสะดวก กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศใน ช่วงเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน

นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัด กทม. ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ การทำความสะอาด ใช้ช้อนกลางส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมทั้งประสานผู้ปกครองให้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่า มีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใดให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้น และลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ