มบส.เปิดรับนักศึกษา โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตฯ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ

มบส.เปิดรับนักศึกษา โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตฯ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ

ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ โดยรุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 มิ.ย. 2567 และรุ่น 2 วันที่ 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2567 ทั้งนี้โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในต่างประเทศ สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นักศึกษา ทำให้เกิดทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน และนักศึกษามีความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนรูปแบบโอนหน่วยกิต (Transfer Credits) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สากล และสร้างเวทีระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 252 คน ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการและกำหนดการที่นักศึกษาจะเข้าร่วมอบรมมีดังนี้ วันที่ 6 – 17 มิ.ย. 2567 จำนวน 9 มหาวิทยาลัย ณ Chongqing University of Education, The people’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน, Phnom Penh International University (PPIU), the Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา, Universitas Mahasaraswati Denpasar (UNMAS), the Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Universiti Utara Malaysia (UUM), Malaysia มาเลเซีย, National Teacher Colleges, (NTC), the Republic of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, Lipa City Colleges, Batangas (LCC), the Republic of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, Guangxi Minzu University, The people’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน, Nanning University, The people’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน, National Pingtung University (NPTU), Taiwan ไต้หวัน, วันที่ 15 – 24 ก.ค. 2567 ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), the Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้ และวันที่ 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2567 ณ Hanyang University, the Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ