มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา! ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพการประชุม “คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา” สสอท. ครั้งที่ 2/2567

มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา! ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพการประชุม “คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา” สสอท. ครั้งที่ 2/2567

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/ 2567

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ในฐานะที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สสอท. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูมเล็ก อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สสอท. ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยของเรา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร การสอน การวิจัย และนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดงานและสังคมในอนาคต”

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ