“LEARN” จับมือ “เครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร” สานต่อระบบเรียนดิจิทัล ผลักดันการใช้เทคโนโลยี ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมสากล

“LEARN” จับมือ “เครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร” สานต่อระบบเรียนดิจิทัล ผลักดันการใช้เทคโนโลยี ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมสากล

นายธานินทร์ ทิมทอง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่สายความยั่งยืนทางสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสุวรรณา รอดราคี (ซ้ายสุด) ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร จำนวน 15 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน หรือ Innovative Lifelong Learning Ecosystem” ระบบการเรียนรูปแบบใหม่ในห้องเรียนดิจิทัล เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดันให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการสอนในเชิงคุณภาพควบคู่กับการดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในเชิงประจักษ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่ช่วยสร้างความสุขในห้องเรียนได้ในระยะยาว

นายธานินทร์ ทิมทอง กล่าวว่า “Innovative Lifelong Learning Ecosystem เป็นระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่ Learn Education พัฒนามากว่า 13 ปี เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนามาจากความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนโดยตรง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่ในห้องเรียน ทั้งในด้านวิชาการ อารมณ์ และความคิด โดยเฉพาะทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนมักจะมองว่าเป็นวิชาที่ยาก ตัวระบบจะเข้าไปช่วยให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งต่อตัวผู้สอนและผู้เรียน โดยในปีนี้ LEARN และ Learn Education ตั้งใจจะขยายระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัลให้เข้าถึงโรงเรียนห่างไกลมากขึ้น สอดรับกับเป้าหมายหลักที่ต้องการใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพการศึกษาและเยาวชนไทยทัดเทียมนานาชาติต่อไป”

นางสุวรรณา รอดราคี ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร เสริมว่า “โรงเรียนเครือตรังเจริญร้อยแก่นสาร ใช้ระบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนดิจิทัลจาก LEARN มาแล้วกว่า 6 ปี ครอบคลุม 15 โรงเรียน ระบบดังกล่าวช่วยให้คุณครูได้มีเวลาพัฒนาคุณภาพการสอนได้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคุณครูและนักเรียนในคาบเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียกได้ว่าระบบนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูยุคใหม่อย่างแท้จริง อีกทั้งผลลัพธ์ด้านวิชาการของนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยล่าสุดผลลัพธ์ด้านวิชาการของนักเรียนดีขึ้นกว่า 75%”

ผู้ที่สนใจระบบการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน หรือ Innovative Lifelong Learning Ecosystem จาก Learn Education สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณจริญญา แจ่มแจ้ง  โทร 086-320-0063 หรือ www.learneducation.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ