LAW SPU สานสัมพันธ์น้องพี่ “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” เรียนรู้บทบาททนายความกับการพัฒนางานวิจัยในยุคดิจิทัล https://www.spu.ac.th/activities/45341

LAW SPU สานสัมพันธ์น้องพี่ “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” เรียนรู้บทบาททนายความกับการพัฒนางานวิจัยในยุคดิจิทัล https://www.spu.ac.th/activities/45341

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2567 โดย อาจารย์ศวัส สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและด้านบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ 54 ปี SPU ให้ความรู้ หัวข้อ “บทบาทของทนายความกับการพัฒนางานวิจัยในยุคดิจิทัล” ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ทนาย ธนเสฏฐ์  ตุ้มทอง (ทนายแบน) ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานและการเรียน ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟัง และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน) ที่เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ