ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้บริหาร อบรม Gen AI for Education Leadersเพื่อเดินหน้านโยบาย AI UTCC เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก

ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้บริหาร อบรม Gen AI for Education Leadersเพื่อเดินหน้านโยบาย AI UTCC เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับโลก ด้วยการเป็น AI UTCC หรือ มหาวิทยาลัยที่บูรณาการ AI ทั้งในแง่การเรียนการสอน และการดำเนินงาน ล่าสุดจัดการอบรม Gen AI for Education Leaders ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในคณะกรรมการ Digital Economy หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้ AI ในด้านการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม  เพื่อการค้นคว้า เรียนรู้ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอด ซึ่งจะมีการจัดอบรม AI เพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตลอดภาคฤดูร้อนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2567

โดยในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้ใช้งาน Canva Pro และ Copilot โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ในยุค Generative AI และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ