ร่วมประชุมหารือการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว

ร่วมประชุมหารือการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานจากกรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว

ที่ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะทำงานจากกรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี นำโดยคุณพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถาน กองโบราณคดี , คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี และคุณเป็นภัสญ์ ศรีสุวิทธานนท์ นักโบราณคดีชำนาญการ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วน และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ดูแลครอบคลุมโบราณสถาน 7 จังหวัดทางภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีพันธกิจหลักในการธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรม สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ