ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่ 1

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 5 ท่าน และ ระดับที่ 1 ระดับเริ่มต้น (BEGINNER) จำนวน 1 ท่าน รวมจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. อาจารย์ภาวิศา การัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
  3. อาจารย์นวรรณ สืบสายลา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตขอนแก่น
  4. อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์
  5. อาจารย์วีรภัทร เกศะรักษ์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ระดับที่ 1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) จำนวน 1 คน ได้แก่

  1. อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ