คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงานปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงานปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม หลังจากพิธีเปิดคณะได้เชิญหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น กองบริการการศึกษา, สำนักหอสมุดกลาง, สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคารกรุงเทพ, และงานแนะแนว กองกิจการนักศึกษา และในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ คณะได้จัดบรรยาย เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และเสริมทักษะคุณภาพชีวิต”และแบ่งกลุ่มกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 2567 โดย ดร.สามารถ สว่างแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและทีมวิทยากร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ