มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “ทปอ.มรภ.” ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน-อพ.สธ.

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “ทปอ.มรภ.” ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน-อพ.สธ.

มรภ.สงขลา ต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP เชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธาน ทปอ.มรภ. พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

โอกาสนี้ รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยแก่ที่ประชุมฯ

นอกจากนั้น คณะจาก ทปอ.มรภ. ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ