อาจารย์มืออาชีพ SPU! ถ่ายทอดความรู้ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ” (Thailand PSF) แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

อาจารย์มืออาชีพ SPU! ถ่ายทอดความรู้ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ” (Thailand PSF) แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ผศ.ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และอาจารย์มืออาชีพ (Thailand PSF) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ” (Thailand PSF) แก่คณาจารย์ที่มุ่งมั่นในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างจริงจัง ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร. รัฐสภา  กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคณาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ(Thailand PSF) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

การฝึกอบรม  ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (Thailand PSF) เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่วัดผลได้จริง แนวทางการให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา เทคนิคการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร. รัฐสภา  ยังได้เน้นย้ำว่า “การเป็นอาจารย์มืออาชีพนั้น  ไม่ได้หมายความว่าต้องสอนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวผู้เรียน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ  ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

การฝึกอบรม  ในครั้งนี้  ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ต่างก็ประทับใจในเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมและได้ความรู้และทักษะใหม่ๆไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ