“SPU” มอบเข็มการบินและประกาศนียบัตร สานฝันเด็ก ธุรกิจการบิน พร้อมเชิดชูผู้มีจิตอาสา

“SPU” มอบเข็มการบินและประกาศนียบัตร สานฝันเด็ก ธุรกิจการบิน พร้อมเชิดชูผู้มีจิตอาสา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบเข็มการบินและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการชมรม The New Personality Club และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินที่มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์แก่สาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มการบินและประกาศนียบัตร ร่วมกับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเชิดชูเกียรติ และเป็นการขอบคุณคณะกรรมการชมรม The New Personality Club และนักศึกษาที่มีจิตอาสาในการทำคุณประโยชน์แก่สาขา ภายในงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ปลาบปลื้มใจ นักศึกษาต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเข็มการบินและประกาศนียบัตร

ผศ.ดร.อนุพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า การทำอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ  พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นักศึกษาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนทักษะอย่างเต็มที่  เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

พิธีมอบเข็มการบินและมอบใบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนทักษะ เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักบินมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ