มทร.ธัญบุรี คุมเข้มมาตรการรับน้องกำหนดเวลาจัดกิจกรรมห้ามออกนอกพื้นที่

มทร.ธัญบุรี คุมเข้มมาตรการรับน้องกำหนดเวลาจัดกิจกรรมห้ามออกนอกพื้นที่

ผศ.คำรณ ย่องซื่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในปีนี้กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยกำหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่วิธีการบังคับ และต้องเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ห้ามใช้ความรุนแรง ห้ามดื่มสุราและสารเสพติดทุกชนิด การจัดกิจกรรมจะต้องดำเนินโดยนักศึกษาปัจจุบัน และมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล รวมถึงจะต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยมีการกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2567 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อกำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนด มีหน่วยลาดตระเวนออกตรวจสอบการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ หากพบกระทำความผิดจะมีการลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมนอกเหนือจากช่วงวัน เวลา และสถาที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะมีการลงโทษพักการเรียน 15 วัน ซึ่งบทลงโทษจะมีตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน พักการเรียน ให้ออก และไล่ออก

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในปีนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้เน้นการทำงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น นอกจากการปฐมนิเทศรวมนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้จัดการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แยกตามคณะ เพื่อแนะนำถึงสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การบริการสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีการขอรับบริการในส่วนที่กพน.รับผิดชอบมากขึ้นอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ