ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Youth Business Development project พร้อมประกาศสุดยอดโรงเรียนต้นแบบโครงการ

ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Youth Business Development project พร้อมประกาศสุดยอดโรงเรียนต้นแบบโครงการ

บริษัททาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development project) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนสุเหร่าเขียว โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ และโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project) ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานรวม 6 เดือน เปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการพัฒนารูปแบบธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เข้าใจเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการทำตลาดและการขาย และนำความรู้ตลิดจนประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียน โรงเรียนได้รับการส่งเสริมเป็นต้นแบบทางธุรกิจและมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนนำเสนอกิจกรรมโครงการของโรงเรียนตนเอง โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ซึ่งในการประกวดโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชนผลปรากฏว่าโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงพอเพียง เสนีย์วงศ์ ณ  อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงวิลาวรรณ ชายทวีป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ซึ่งชนะเลิศรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชนผล (Youth Business Development Project) กล่าวว่า “พวกเราขอขอบคุณบริษัททาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิ EDF ที่มอบโอกาสให้พวกเราเป็น 1 จาก 4 โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ให้เข้าร่วมกิจกรรมการทำโครงการในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน พวกเราได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการตลาด การเงิน การขาย การดำเนินชีวิต ได้ฝึกอาชีพจากการได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ๆ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงร่วมกันใช้เหตุผลประกอบการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตจริงในอนาคตได้ พวกเราอยากบอกว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี ๆ แม้แต่ความสำเร็จก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามค่ะ”

หน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล [email protected] ทาง  Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่ง สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ