“ซีเอ็ด อคาเดมี” จับมือ “เคมบริดจ์” จัดงานมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนหลักสูตร CAIE ในงาน “Cambridge Associate Exclusive Meeting 2024”

“ซีเอ็ด อคาเดมี” จับมือ “เคมบริดจ์” จัดงานมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนหลักสูตร CAIE ในงาน “Cambridge Associate Exclusive Meeting 2024”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ SE-ED ACADEMY ในฐานะ Cambridge Associate หนึ่งเดียวในประเทศไทย ผู้นำองค์ความรู้และผู้นำกระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน และการแข่งขันระดับสากล โดย นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดงานประชุมวิชาการ “Cambridge Associate Exclusive Meeting” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่นำหลักสูตร CAIE มาปรับใช้กับ English Program ของโรงเรียนจนประสบความสำเร็จและแสดงผลการดำเนินงานอย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ และการบริหารงานระหว่างผู้บริหารของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น กล่าวแสดงความยินดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันยกระดับการศึกษาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดรูปแบบเดิม ซีเอ็ดและ SE-ED ACADEMY ในฐานะสมาชิก Cambridge Association จะมิได้หยุดอยู่แค่เพียงถ่ายทอดความรู้เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้เรียนได้มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อการก้าวสู่โลกในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ซีเอ็ด และ SE-ED Academy ได้เผชิญบททดสอบสำคัญ ทั้งภาวะโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อระดับบุคคลและสังคมโลก กระนั้น SE-ED Academy ก็ยังยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง จากความสามารถในการปรับตัว การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การปลูกฝังนวัตกรรม และพัฒนาความสามารถโดยไม่ละทิ้งคุณค่าหลักที่มีอยู่ในตัวตน

การส่งเสริมนักเรียนของเราให้ไปสู่จุดสูงสุด ไม่ต่างอะไรกับการสร้างบ้านสักหลัง ที่หากต้องการความมั่นคงแข็งแรงแล้ว เราจำเป็นต้องวางฐานรากให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการต่อเติมเสา ผนัง และหลังคา จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นบ้านในฝัน อย่างที่ตั้งใจไว้ การศึกษาก็เป็นไปตามตรรกะเดียวกัน เราจึงต้องวางแผน และดำเนินการตามกรอบการทำงานที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของเราจะมีความพร้อมทั้งความรู้และความมั่นใจ

หากผู้บริหารโรงเรียนเปรียบดั่งสถาปนิก ครูและนักการศึกษาก็เปรียบได้กับผู้สร้างและผู้ออกแบบตกแต่งให้บ้านแต่ละหลังมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามในแบบของตนเอง ดังเช่นบ้านทั้ง 16 หลัง ที่มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ที่เปรียบเสมือนเวทีแห่งการเฉลิมฉลอง และยกย่องความสำเร็จของโรงเรียนอย่างงดงาม

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้กล่าวถึงพันธกิจที่สำคัญประกาศหนึ่งของ SE-ED ACADEMY คือการส่งเสริมให้เด็กไทยเก่งขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

ณ วันนี้ SE-ED ACADEMY ได้จับมือร่วมกับ Cambridge พาร์ตเนอร์ระดับโลก เกิดเป็นหน่วยงาน Cambridge Associate มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนที่มีความสนใจใช้หลักสูตร Cambridge ในประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมกับ Cambridge Associate จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มนี้จะทำงานร่วมกับ Cambridge Associate ในการสร้างคุณภาพทางการศึกษา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้เดินไปสู่ “ความสำเร็จของโรงเรียนและผู้เรียน” ซึ่งหมายถึงการทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยผ่านการใช้หลักสูตร Cambridge International Education และกระบวนการในการพัฒนาครู (Professional Development) อย่างเป็นระบบ ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดให้กับทางโรงเรียน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีสัมมนาวิชาการและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Daryl Khong, Senior Country Manager, Singapore, Thailand & Philippines International Education, Ms. Lavaniya Ganeson, Regional (CEM) Specialist, Southeast Asia & Pacific, Mr. Matthew Hirst, Head of Academic จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Hodder Education

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ