คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ พลิกโฉมการเรียนการสอนภาษาและงานวิจัยด้วย “Gen AI”

คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ พลิกโฉมการเรียนการสอนภาษาและงานวิจัยด้วย “Gen AI”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ Gen AI ในการเรียนการสอนภาษาและงานวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสุดพิเศษ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร (อ.แมงมุม) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาถ่ายทอดความรู้และจัด Workshop แบบ exclusive ให้กับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เน้น Case ทางด้านภาษาพร้อมแนะนำ AI Tools กันแบบจัดเต็ม และมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวขอบคุณวิทยากร ณ ห้อง 11-806 อาคาร 11 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต การศึกษา  รวมไปถึงการเรียนการสอนภาษาและงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI  โดยเฉพาะ Generative AI  เทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้เอง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษา ช่วยสร้างสื่อการสอนที่หลากหลาย   ยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้   และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของนักศึกษา

การอบรมในครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • หลักการทำงานของ Generative AI และการประยุกต์ใช้เบื้องต้น
  • การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขียนบทความ
  • ปฎิบัติการการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการสร้างสื่อคอนเทนต์ดิจิทัลสมัยใหม่

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ต่างได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่เข้มข้น เทคนิคการใช้งานที่ได้จริง และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริง พัฒนาทักษะการสอน   ยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ และสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจ ดึงดูดนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับความต้องการของยุคดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ