ม.ศรีปทุม ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวหลักสูตร ETDS รุ่น 1 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ธุรกิจที่มั่นคง

ม.ศรีปทุม ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวหลักสูตร ETDS รุ่น 1 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ธุรกิจที่มั่นคง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เปิดตัว “หลักสูตร การสร้างศักยภาพ และสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน (ETDS)” รุ่น 1 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ผสานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณบดีจากทั้ง 3 คณะ ได้แก่ ผศ.ดร.รวิภา อัตรจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 คณะ เข้าร่วม ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

สำหรับหลักสูตรการสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน (ETDS) รุ่น1 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม สร้างสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร โดยมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่วนของการบรรยาย กิจกรรม Workshop การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเรียนรู้ ณ สถานประกอบการ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ของหลักสูตร

หลักสูตร ETDS มุ่งหวังเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ