คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้บริหารคณะ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์1.ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมร่วมสองฝ่าย (Symposium) หรือการร่วมกันจัด (co-host) การประชุมทั้งระดับชาติ (National Conference) และระดับนานาชาติ (International Conference)2.การทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือที่เห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย3.การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประกันคุณภาพการบริการสังคม วิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสอง4.การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ : https://ms.bsru.ac.th/

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ