ข่าวการศึกษา
สสวท. จับมือ องค์การค้าของ สกสค. เดินหน้าผลิตหนังสือเรียน สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ปักธงคุณภาพ ทั่วถึง ทั่วไทย โรงเรียนทันใช้ก่อนเปิดเทอม

สสวท. จับมือ องค์การค้าของ สกสค. เดินหน้าผลิตหนังสือเรียน สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ปักธงคุณภาพ ทั่วถึง ทั่วไทย โรงเรียนทันใช้ก่อนเปิดเทอม

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค. เปิดเผยว่า องค์การค้าของ สกสค.ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 4 ช่วงชั้น รวมทั้ง สื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และจัดส่งโรงเรียนทั่วประเทศ ได้ทันใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. มีภารกิจหลักในการจัดทำหลักสูตร หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาศักยภาพครูและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ สสวท. ได้มอบสิทธิ์การพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน ตลอดจนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาให้องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งจัดส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้

ขณะเดียวกันศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี IPST Learning Space ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้เป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างได้มาตรฐาน ประกอบด้วยระบบคลังความรู้ ระบบการสอบออนไลน์ Project 14 ศูนย์รวมคลิปวีดิโอบทเรียนออนไลน์ครบทุกช่วงชั้น และห้องสมุดออนไลน์ e-libary ทั้งหมดออกแบบมาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของ สสวท. เป็นตัวช่วย ที่ครูสามารถใช้งานควบคู่กันเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกในทุกพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวเสริมว่า สสวท. ยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับ สพฐ. มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะ การคิดเชิงระบบ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของ สสวท. ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ตามแนวทางบูรณาการ STEAM Education ไว้อย่างครอบคลุม ตรงเป้าหมาย ก้าวทันกระแสการพัฒนาของโลก

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ