ข่าวการศึกษา
วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน ในงาน The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference

วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน ในงาน The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บริหารองค์กรในงาน “The Thailand Quality Award, Winner Conference” ครั้งที่ 21 ภายใต้ธีม “การบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน” (Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability) ในฐานะที่เป็นองค์กรสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) งานนี้จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เกี่ยวกับการรับฟังผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างหลากหลาย การเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด ทำให้เกิดนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อาทิ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ความเป็นเลิศของการบริหารนำไปสู่ความยั่งยืนได้ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องความยั่งยืนมีความสำคัญสำหรับองค์กรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วิศวะมหิดลได้ปรับพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายการบริหารการศึกษาและวิจัยที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนสังคม โดยขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม บริการ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสาธารณสุข นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งผลลัพธ์ความสำเร็จไม่เพียงทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังสามารถสร้างสมดุลที่ยั่งยืนทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งาน “The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference” ได้เสริมสร้างความตื่นตัวและความก้าวหน้าขององค์กรในประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนและอัพเดตเทรนด์ความรู้ในการบริหารจัดการ การผลักดันการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรวบรวมเคล็ดลับเทคนิค เครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการบริหารจัดการในหลายมิติ รวมถึงบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การจัดการลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจและการจัดการความรู้ การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารองค์กรอย่างมีความสมดุล โดยมีวิทยากรจากองค์กรระดับเวิลด์คลาสของไทยและต่างประเทศ

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ