ข่าวการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ ตนพร้อมด้วย ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตร คณาจารย์และคณะผู้บริหาร East China University of Science and Technology, Shanghai และ Zhejiang Yuying Vocational and Technology College, Hangzhou ได้ร่วมกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ East China University of Science and Technology, Shanghai และ Zhejiang Yuying Vocational and Technology College, Hangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเตรียมนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในแหล่งต่าง ๆ

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญา โทและปริญญาเอก เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเตรียมนำเสนอผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในแหล่งต่าง ๆ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆเข้าร่วมดังนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามตนมีนโยบายให้คณะและสาขาวิชาต่างๆ ใน มบส.ได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกประเทศมาตลอด โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มา: เอยู คอมมิวนิเคชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ