ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  มบส. ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส. ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการยกระดับและเพิ่มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติเป็นเลิศให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และมุ่งให้การบริการทางวิชาการและการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นผู้นำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม อีกทั้งพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งเสริมสังคม บริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า ส่วนเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส. คือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป สู่การเป็น “หน่วยงานที่พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น การทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ด้านผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส. กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีกิจกรรมที่โดดเด่นมากมาย เช่น กิจกรรม “เปิดตลาดชุมชนและนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่จัดเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งครู นักเรียนจากรร.สระยายโสมวิทยา รร.วัดสระยายโสม ผู้ประกอบการ 12 ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้มีกิจกรรม”ไลฟ์สด ตลาดออนไลน์รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” นิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการสาธิตต่างๆเกี่ยวกับ “โลกใต้กล้องจุลทรรศน์” “การวิเคราะห์สารอินทรีย์ในดินเพื่อการเกษตร”การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม” และ “การขายสินค้าชุมชนบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ “มาช้อปกัน” เป็นต้น

ผศ.ดร.ปณิตา กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2567 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีจุดเน้นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เช่น การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากสมุนไพร อย่างการนำสมุนไพร ขมิ้นชันมาเป็นส่วนประกอบของการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองสูตรนอกจากนี้มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้บริการโรงแปรรูปแบบครบวงจร การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้โรงเรือนแปรรูปของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีที่ได้รับมาตรฐาน อย. เป็นสถานที่ผลิตอย่าง กล้วยฉาบรสหวาน ข้าว กข. 43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุง อีกทั้งยังเป็นสถานที่รับผลิตกระยาสารทให้แก่ชุมชนขนมไทยบ้านดอนหอคอยด้วย

ผศ.ดร.ปณิตา กล่าวอีกว่า ที่สำคัญศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง โดยอบรมด้านการเกษตร, การปลูกพืชสมุนไพร,การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร,การแปรรูปพืชสมุนไพร,การดูสุขภาพด้วยสมุนไพร,การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต,การช่วยเหลือผู้สูงวัย,เทคโนโลยีและดิจิทัล,การประกอบอาหาร,นวด สปา เสริมสวย,การประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจ และสุขภาพและความงามนอกจากนี้มีกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคม ดนตรี เต้น ศิลปะ และกีฬา รวมทั้งยังมีฐานการเรียนรู้ภายในพื้นที่ของหน่วยงานเช่น กิจกรรมการปลูกข้าว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช การนำเสนอสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน และเรียนรู้พรรณไม้ในสวนสมุนไพร เป็นต้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ขอเข้าใช้บริการติดต่อที่ทางศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 0-3596-9652 และ เฟสบุ๊กhttps://www.facebook.com/100057285414996

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ