ข่าวการศึกษา
SRIPATUM USR เปิดประสบการณ์เรียนรู้ มุ่งสร้างรากฐาน ROTARACT เพื่อนักศึกษา SPU

SRIPATUM USR เปิดประสบการณ์เรียนรู้ มุ่งสร้างรากฐาน ROTARACT เพื่อนักศึกษา SPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อกำหนดแบบแผนทิศทางและวางรากฐานงานด้านการบริการและแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 10 คณะ 5 วิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน

ในการนี้ ประธานได้เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร และทีมงานจากสโมสรโรตารี่ (แห่งประเทศไทย) ที่ประกอบด้วย คุณวิชัย ชีวกนิษฐ์ ผู้ว่าการภาค ,คุณจิณดา เตชะวณิช แชง นายกสโมสรโรตารีลุมพินี ,คุณธนิตรา มีทรัพย์สิทธิ,ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายกสโมสรโรตารีสวนหลวง ,คุณณกร จังอินทร์ นายกสโมสรโรตารี ช่างกลปทุมวัน

ผู้แทนสโมสร Rotaract Chula ได้ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ในการดำเนินงานของสโมสรโรตารี่ เพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้ง ROTARACT สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมมุมมองการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์ SPU ที่มีความร่วมมือในกิจกรรมของสโมสรโรตารี โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ขอร่วมกลาง นายกสโมสรนักศึกษา SPU ประจำปี 2566 พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ